จุดเริ่มต้นเส้นทางสายโปรแกรมเมอร์ของผม

เริ่มจากมีโอกาสได้เล่นคอมของโรงเรียนที่พ่อสอน ตอน ป.2 ตอนนั้นเป็น Windows 3.1 แล้วก็ที่บ้านซื้อคอมตอน ป.3 สมัยนั้นเวลาเล่นเกมส์ต้องเข้า Dos แล้วพิมพ์คำสั่งเข้าเล่นเกมส์ ตอนนั้นตื่นเต้นมาก และเริ่มชอบคอมตั้งแต่นั้นมา แต่ยังทำอะไรไม่เป็นมากนอกจากเล่นเกมส์ วาดรูป Paint ช่วง ป.4 ห้อยตามพ่อไปนั่งเรียน Macromedia Authorware กับ Microsoft Access ยิ่งทำให้ชอบคอมมากขึ้น หลักจากนั้นก็ห่างหายไปนานจนขึ้น ม.1 เพื่อนชวนไปสมัครชมรมคอมพิวเตอร์ตอนนั้นคนไปสมัครเยอะมากอาจารย์เลยกำหนดเงื่อนไขเฉพาะคนที่มีคอมพิวเตอร์ และ Internet เราเลยถอดใจเพราะมีแต่คอมพิวเตอร์ ไม่มี Internet และกำลังจะเดินออกจากห้อง แต่แล้วก็ได้ยินเสียงเรียกจากอาจารย์ว่าขาดอีกสองคนผมกับเพื่อนเลยได้เข้าชมรมคอม และหลังจากนั้น อาจารย์ประกาศรับสมัครคนที่สนใจเขียนเว็บประกวดเลยไปลองสมัคร หลังจากนั้นก็เริ่มหัดเขียน HTML ตกแต่งภาพด้วย Photoshop ทำภาพเคลื่อนไหวง่ายๆด้วย Flash ตามมาด้วย ASP เริ่มเป็นตัวแทนไปแข่งขัน เขียนเว็บ แข่ง Excel และนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางสายโปรแกรมเมอร์ของผม

Like what you read? Give Nitikorn Ruengmontre a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.