Bancor product roadmap

Vertaling van “Bancor Product Roadmap”, verschenen op 30 mei 2017

Woody Allen zei eens: “Als je God wilt laten lachen, vertel haar dan over je plannen.”

Wij, het team achter Bancor, hebben de afgelopen decennia online diensten ontwikkeld en uitgevoerd en kunnen dit inzicht bevestigen, zowel vanuit het oogpunt van de strategie als de software. Toch zijn we ervan overtuigd dat het belangrijk is een gedetailleerde en uitgebreide product roadmap bij te houden, en wij zijn blij deze met de community te kunnen delen, omdat het een uniek inzicht geeft in onze visie van hoe het Bancor-netwerk en -product zullen ontwikkelen.

“Wij zijn ervan overtuigd dat tokens en smart contract-platforms massale samenwerkingsverbanden op zal leveren die we nog nooit tevoren hebben gezien. Ons eerste doel is de tools te ontwikkelen om iedere eindgebruiker de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan deze moderne ecosystemen.”

We hebben Trello gebruikt om Bancor’s product roadmap te delen en zullen dit gaandeweg updaten. Het is ook mogelijk te stemmen en te reageren, dus voel je vrij op je favoriete onderdeel te stemmen, of laat een bericht achter als je iets met ons wilt delen.

De Bancor product roadmap is hier beschikbaar.

Like what you read? Give Bancor_NL a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.