10 ý tưởng về việc cần làm trong đời

1. Công việc đam mê, kiếm tiền được. Thỏa mãn sở thích, tạo vị thế trong cộng đồng, giúp ích cho người khác

2. Bạn gái xinh đẹp dễ thương. Có thể chuyển sang bạn tình, bạn tâm giao , bạn đời, người đồng hành. Có thể sinh con đẻ cái tạo hậu duệ tiếp theo cho loài người.

3. Đi chơi đâu đó vui vẻ hạnh phúc. Vùng đất, con người, cảnh quan hiện thực

4. Ăn những món ăn lạ và riêng biệt của các vùng miền đất nước khác nhau

5. Gặp những người già. Mỗi người có những câu chuyện đời dài qua những thời gian lịch sử và không gian, những con người họ gặp, những điều đặc biệt ghi dấu mốc của cuộc đời.

6. Bay lên những vì sao, hành tinh. Mọi nơi đều là có thể. Tìm kiếm phiên bản trái đất 2.0, 3.0

7. Du hành thời gian về quá khứ, tới tương lai, tới cõi không gian thời gian song song, thay đổi xoay chuyển mọi điều đều có thể như mong muốn

8. Kiến tạo nghệ thuật. Đưa mọi mộng ước huyễn mỹ trở thành hiện thực trên đủ mọi chất liệu cuộc sống: ngôn từ, hình ảnh, 3D,

9. Trở thành siêu nhân: cơ thể khỏe mạnh và có khả năng siêu việt. Giác quan tuyệt luân cảm nhận mọi thay đổi của hiện thực bên trong và bên ngoài cơ thể. Kết hợp với máy móc, tạo hình cơ thể tạo hình công nghệ thay đổi cuộc sống con người. Khả năng ngôn ngữ vượt trội có thể nói bằng tất cả các thứ tiếng.

10. Phiêu du qua dòng cảm xúc. Cảm xúc là gì vậy nhỉ? Cảm xúc làm thay đổi trạng thái cơ thể, trạng thái suy nghĩ ảnh hưởng đến các hành động, quyết định, hành vi và hiện thực xung quanh cả bên ngoài lẫn bên trong. Có khi tạo biến đổi tất cả mọi hiện thực.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.