Vai trò của nồi hơi trong công nghiệp

Nồi hơi công nghiệp hiện nay không còn xa lạ gì với mỗi chúng ta, thiết bị này đóng vai trò vô cùng quan trọng được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau như:

• Để sinh công quay tua bin phát điện trong các nhà máy nhiệt điện.

• Giặt là trong nhà máy may.

• Bể hơi nước nóng bốn mùa,mạng lưới nước nóng cho khu vui chơi và nhà hàng khách sạn,trường học,khu phục hồi chức năng.

• Sấy gỗ ,sấy xốp,sấy bột cá thức ăn gia súc,hấp mây tre đan.

• Hệ thống xông hơi ,mátxa.

• Hệ thống làm bánh phở,bún,bánh ướt và các loại thực phẩm khác.

• Hệ thống nồi nấu rượu.

• Hệ thống nấu ăn.bếp ăn công nghiệp.

• Hấp sấy , thanh trùng, tiệt trùng trong các nhà máy thực phẩm,đồ uống,nhà máy bánh kẹo.

Like what you read? Give No Bi Ta a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.