io.js 1 Mayıs 2015 Haftası

io.js 2.0 yayın adayı

Bu hafta io.js için gecelik yayın sürümü yayınlandı v2.0, tüm değişiklik listesi yakında GitHub üzerinde yayınlanacak.

Topluluk Güncellemesi

Yaklaşan Etkinlikler

  • NodeConf Adventure biletleri satışta, 11 ile 14 Haziran arasında Walker Creek Ranch, CA.
  • CascadiaJS biletleri satışta, 8 ile 10 Temmuz arasında Washington Eyaletinde.
  • BrazilJS Conf biletleri satışta, 21 ile 22 Ağustos’ta Shopping Center BarraShoppingSul.
  • NodeConf EU biletleri satışta, 6 ile 9 Eylül arasında Waterford, İrlanda.
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.