Hãng sản xuất Sharp Model IG-HC15 Thể tích sử dụng 3.6 m3 Điện áp 12 V Công nghệ Ion plasma Màu sắc Đen / Trắng / Đỏ Tính năng • Tạo Ion plasma
 • Chế độ phấn hoa
 • Loại bỏ độc hại khói thuốc
 • Làm sạch không khí Khối lượng 0.28 kg Kích thước 76 x55 x 158 mm Xuất xứ Trung Quốc xuất Nhật Bảo hành 12 Tháng

may loc khong khi oto sharp ig-hc15
Like what you read? Give Nồi Cơm Điện Cao Tần a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.