A negyedik trimeszter

A terhesség és a szülés utáni gyermekágy vagy ún. negyedik trimeszter az anyává válás folyamatában kiemelkedő fontosságú időszak, mely során olyan komplex pszichológiai, szociális és hormonális változások történnek, amikhez hasonló ilyen rövid időszak alatt az emberi élet során igen ritka.

A szülés utáni hetek, hónapok krízist jelentenek a nők számára, igen sérülékénnyé teszik őket. Anyává válnak, ez identitásuknak egy új aspektusa, megváltozik viszonyuk az egész családjukkal, párjukkal, barátaikkal, gyermekükkel való kötődésük is ekkor kezd elmélyülni. Pszichés és szociális újrarendeződésről beszélhetünk tehát, amelyhez fizikai újrarendeződés is társul: a méh visszanyeri korábbi méretét, a test a 9 hónapos terhesség után a “régi üzemmódba kapcsol”, a szoptatás is meghozza a maga fizikai változásait, a hormonműködés új pályára áll, a terhességi majd a szüléssel felszabaduló hormonok mellett a laktációs hormonok is működésbe lépnek.

Ez az időszak természetesen önmagában megterhelő, de míg korábban a rokoni, baráti és szomszédsági kapcsolatok védőhálója, valamint a kapcsolódó rítusok és szokások kiszámíthatósága tudta csillapítani a krízist, a gyermekgondozást illetően pedig nem volt ennyiféle megközelítés, az anyává válás folyamata kevésbé volt megterhelő. Ma a kiscsaládok elszigeteltsége, a nevelési szokások sokfélesége és az ebben az időszakban jellemző mobilitás beszűkülése sokkal nagyobb terhet ró a nőkre és társaikra.

A krízis mindenképpen rámutat azokra a problémákra, amelyek a nőiséggel, az anyasággal, a kötődéssel, valamint annak megélésével kapcsolatosak, hogy milyen szimbiózisban lenni egy másik emberi lénnyel. Így tehát egy fejlődési lehetőség is, egy olyan tanulási helyzet, amely egy magasabb szintű pszichés átrendeződés lehetőségét hordozza magában.

A fentiek bevezetőként szolgáltak egy olyan témába, amely még sok-sok itt megjelenő írást fog inspirálni. A perinatális időszak lelki eseményeit feldolgozó írásaim folyamatosan jelennek meg ezen a helyen. Következő alkalommal számba veszem, hogy milyen pszichiátriai kórképeket tart számon a tudomány.

--

--

--

Formanek Zsuzsanna, pszichológus szakmai írásai

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
A női életút válságai

A női életút válságai

Formanek Zsuzsanna, pszichológus szakmai írásai

More from Medium

How Likely is World War III?

The Next Great Small-Ball 5 Hidden In Plain Sight: E.J. Liddell

Ardor Projects’ Events Calendar, Mar 5th week