Uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. uit Hoogezand (Groningen) zet zich in voor de Toekomst

Uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. uit Hoogezand (Groningen) zet zich in voor vele verschillende Goede Doelen in Nederland. Nolin Uitgevers B.V. verzorgt geheel kosteloos professionele uitgaven voor de Goede Doelen waar zij dit in opdracht voor uitgeven.

Naast het uitvoeren van deze opdrachten zet de uitgever zich ook in voor de toekomst. Nolin Uitgevers B.V. is namelijk een SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) erkend leerbedrijf. Bij Nolin Uitgevers B.V. hebben stagiaires het hele jaar door de mogelijkheid om opdrachten uit te voeren voor haar/zijn betreffende stage.

Op deze manier wil uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. haar bijdrage leveren aan de maatschappij en zo stagiaires de mogelijkheden geven om gedurende haar/zijn stageperiode als waardig medewerker van de uitgeverij mee te draaien. Dit in het kader van de toekomst en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Like what you read? Give Nolin Uitgevers a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.