Gastsprekers Graphic Design

1. Henk Willems

Henk heeft ons goed het verschil tussen design en branding uitgelegd. De werken die hij toonde waren allemaal branding, ofwel het bedenken van een heel concept rond een bedrijf of organisatie. Branding is dus iets heel groot, en design is slechts een klein onderdeel hiervan. Ik vond dit persoonlijk heel interessant omdat je als designer moet zorgen dat het hele plaatje klopt, en dat was in zijn werk duidelijk te zien. Er is een rode draad.

Een quote die mij erg is bijgebleven is de volgende:

“Forget what you know and start again”

Wat ik leuk vond aan zijn portfolio is de eenvoud. Hij maakt met simpele vormen een herkenbaar concept dat hij doorheen verschillende media gebruikt. Dit is iets waar ik naar opkijk en wat ik zelf ook graag zou kunnen. Het geeft mij een boost om mensen te zien die al wat bereikt hebben in de designer wereld, het is een motivatie om meer en beter te designen.

Henk hamerde ook op het belang van een goed portfolio, dat meer waard is dan het stukje papier dat we na drie jaar bacheloropleiding krijgen (a.k.a. een diploma).

2. Ben Urbain

Een van de eerste dingen die Ben zei deed me plezier. Hij vertelde ons dat de toekomst er goed uit ziet in de grafische industrie. Dat is als ontwerper in spe natuurlijk zeer fijn om te horen! Ben had net zoals zijn voorganger ook over branding, maar legde andere nadrukken. Ik merk dan ook meer en meer dat dit belangrijk is om branding zelf goed onder de knie te krijgen. Zijn PowerPoint was op z’n minst amusant te noemen en op elke slide van een zorgvuldig uitgekozen gif of meme voorzien. Het zat ook boordevol interessante quotes. Eentje die mij ook bijbleef:

“Your brand is what other people say about you when you’re not in the room.”

Ben vertelde ons dat rebranding moeilijk is. Je wordt beïnvloed door de identiteit die het bedrijf al heeft. Een andere boodschap die opstak was dat je moet samenzitten, luisteren en praten met de klant. Je moet een band opbouwen.

Ik vond deze gastspreker zeker de moeite waard en heb er heel wat dingen uit onthouden die ik later nog kan toepassen.

3. Geertjan Tillmans

Toen ik hoorde dat er een animator zou komen spreken was ik enthousiast, dit omdat animatiefilms mij altijd al geïntrigeerd hebben. Tijdens Geertjans presentatie daalde mijn enthousiasme. De manier hoe hij over z’n stiel vertelde kwam over alsof hij het tegen zijn zin moet doen. Het was moeilijk om mijn aandacht op zijn uitleg te focussen omdat het nogal monotoon was.

Het interessante deel kwam toen hij begon te vertellen hoe hij als freelancer begonnen is. Zo zei hij dat het beter is van bij potentiële klanten langs te gaan in plaats van mails te sturen. Ook mag je niet te selectief zijn en open minded zijn. Hij legde de nadruk op het belang van het halen van deadlines. Net zoals Henk vertelde hij ook dat je aan een portfolio veel aandacht moet besteden.

Iets wat ik ook onthouden heb is dat je vooraf goed moet communiceren met de klant. Er wordt direct een deadline vastgelegd en het is ook goed op de prijs meteen duidelijk te stellen zodat er achteraf geen verrassingen zijn. Bij de eerste ontmoeting pak je best ook al een kleine schets mee, zo heb je al iets om over te praten. Het toont ook engagement. ‘s Avonds stuurt hij naar zijn klanten zijn work & progress.

Van Geertjan leerde ik dus omgaan met klanten. Hoewel dit een vrij saaie presentatie was om naar te luisteren en kijken (geen PowerPoint) was het naar het einde toe inhoudelijk wel interessant.

Overall impression

Ik vind het zeer positief dat er drie “outsiders” zijn komen spreken. Mensen die echt in het werkveld staan. Alle studenten luisterden hier ook geïnteresseerd naar. Persoonlijk vind ik dat zo’n sprekers vaker mogen langskomen! Eventueel ook bij andere opleidingsonderdelen.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.