Nón bảo hiểm thú cưng được nhiều người ưa chuộng bởi thiết kế dễ thương, như cosplay các nhân vật nổi tiếng trong truyện. Trọng lượng chúng khá nhẹ, lớp đệm dày, êm, thấm hút mồ hôi rất tốt. Phong cách trang trí cho chiếc nón bảo hiểm trở nên đẹp bước đầu là những tem dán, hoặc vẽ trên nền sơn một màu. Hiện nay, chúng được đính kết đôi tai, chiếc mũi, cặp mắt … vô cùng sinh động. …

Nonbaohiem 365

https://nonbaohiemdep.vn/ chuyên cung cấp hàng chính hãng, nguyên tem, nón nửa đầu, nón 3/4, nón bảo hiểm thể thao xe đạp …không thu mua sản phẩm cũ.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store