JE NE REGARDE PLUS LA TELEVISION, MESSIEURS CHEFS!
MonzaPartecipa
2

A L'É PUU "EL CUMANDANT KIRK", ADESS A L'E' "EL NOSTER NICULÀ"

Mi a g'hoe duu ziett, la zia Luciana, e la zia Renata. 
Un poe coemm i noenn dal President del Cunsili, el "Mateo", che a l'é andaà là sur la Cupertina a diggh che luu' piutoest da rutamà i soee noenn, al rutama foera tueti i pulitici ! 
Vardii che a l'é proeprii un brav fioeu, a gh'é proepri da fidass; vardii poeu che a l'e' un Avucatt, da quei civilista del cumerci, minga un ignurant bestia !

Boen, i mee ziett a ma disevan semper:

- "Tii tal see noo sa vurdii la pest ! E nanca ti è veduu minga i noster eroi de la resistensa!" (quei de l'ANPI, n.d.r.).
La sulita tiritera, insuma.

Poi, invece, a l'é vegnu ultar la storia del gatt. E han cambià un quei coess, i mee ziett: han cambiaà la tiritera.

A ma diseven (adess i vedi pueu...):

- “Eeeeeeh, a ciapà i boett, iin boen tueti ! A l’é a ciapaà i ratt c’a bisuegna vess boen !".

Ué, bagaj, a l’é minga vera che han mandaa gioeu el noster Pisi, a la Fiera del Levaaant…

Like what you read? Give MonzaPartecipa a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.