Not tutmak bana ne kazandırdı?
Bekir Arslan
1029

Google Keep kullanıyoruz. Yazınız önemli bir konu hakkında… Teşekkürler…

Show your support

Clapping shows how much you appreciated NO ON’s story.