ปฐมบท ของฉัน
ไม่รู้จะเริ่มเขียนอะไรเหมือนกัน บางที ความในใจมันอาจมีมากมาย จนลำดับความคิดไม่ถูก ไหน ๆ ก็เริ่มต้นแล้ว ก็ต้องไปต่อให้ได้นะ ให้กำลังใจตัวเองแล้วกัน

วันนี้ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ในเดือนหน้า ก็มี plan ที่จะเก็บสตางค์ (แค่หยอดกระปุกน่ะ) ก็คุยกับน้องคนหนึ่ง เรานัดกันไว้ว่าจะเริ่มต้นเก็บวันที่ 1 กันยายน นี้ กันโดยใช้วิธี ผสมผสาน (หลังจากดูจากของคนอื่นแล้ว ก็นำมาปรับใช้กับเรา เพื่อให้ไม่เดือดร้อนหรือตึงเครียดเกินไป 555)

นั่นคือ เราจะเริ่มเก็บกันที่วันแรก เริ่มที่วันละ 10 บาท แล้วบวกเพิ่มเข้าไปเป็น 20 , 30 บาทในวันที่ 2 ,ที่ 3 จนวันสุดท้ายของเดือนกันยายน คือ 300 บาท ซึ่งก็หวังว่าเราทั้งสองคน จะเก็บไปได้ตลอดรอดฝั่ง แค่เริ่มต้นของการเก็บออมแบบน้อย ๆ ก่อน อนาคตอาจเพิ่มจำนวนเงินไปตามฐานะของแต่ละคน แต่เราให้สัญญากับตัวเองว่า เราจะไม่ทิ้งกันกลางทาง จะคอยขับเคลื่อนกันไป ให้ถึงฝั่งฝัน หวังไว้เช่นนั้น

บางครั้ง สิ่งละอันพันละน้อย ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคนเรา ไม่ว่าจะเป็นผู้คน หรือสิ่งของ หรืออื่น ๆ อาจเป็นสิ่งเล็ก ๆ หรือเป็นเรื่องใหญ่ ก็เป็นได้ สำหรับบางคนอาจเป็นเรื่องเล็ก แต่ในบางคนเรื่องนั้นอาจเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ในชีวิตก็เป็นได้ เราคงไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะไปตัดสินใคร ๆ ได้ เช่นกัน … แค่หวังว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็ก เรื่องใหญ่ เราคงเก็บเกี่ยวประสบการณ์ จากเรื่องเหล่านั้นมาปรับใช้ในชีวิตของตนเองได้ก็พอ

บางครั้งคนเราอาจไม่ได้มีความฝันอันยิ่งใหญ่ แค่ความฝันเล็ก ๆ แต่ขอให้ไปถึงปลายทาง.. เหมือนการเขียน บล๊อก อันนี้ ก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นให้เราได้เดินทางต่อไปในเส้นทางนี้ อาจช้าไปบ้างแต่ก็ได้เริ่มต้นแล้ว คุณล่ะเริ่มต้นหรือยัง ??
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.