‘İleride çocuğum olduğunda ona en iyi olanakları sağlayacağım.’ Çocuk sahibi olmadan önce hemen hemen her ebeveynin isteği bu yöndedir. Bazen bu istekler aşırıya kaçtığında hata yapmak istemezken hatanın tam ortasında bulur ebeveyn kendini. Dışarda gördüğümüz ebeveyn modellerine yorum yapmadan duramayız. Ben hayatta bunu yapmazdım ile başlayan cümleler tam da onu yapar eylemlerle bize döner. Sonra ebeveyn oturur ve düşünür ya çocuğumun psikolojisi bozulursa. Bu psikoloji dediğimiz şey öyle hemen bozulan bir şey mi peki? Çocuğumuzu olası psikolojik rahatsızlıklardan korumak için ne yapabiliriz? ruh sağlığı çok önemli temellere dayanır ve bu durumu tek bir nedene bağlamak doğru değildir. Bunun için yazımızda birkaç temel dayanağa bakacağız. İlk olarak annenin hamilelik öncesini ve hamilelik dönemini konuşacağız ardından bebeğin dünyaya geldikten sonrası için birkaç kuramcıdan ve araştırmalarından bahsedeceğiz ve son olarak da anne-baba tutumları hakkında konuşacağız. Böylece çocuğun tek bir nedenle değil birçok bileşenle var olduğunu göreceğiz.

Hamilelik Öncesi ve Sonrası

Yaratıcı Ebeveyn

Yeni nesil ebeveynlik modellerini, başarılı örnekler eşliğinde tecrübe, profesyonellik ve bilim çerçevesinde sizlerle buluşturmayı hedefler.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store