Khi con gái làm UI/UX design

( Bài viết không nhằm gây thù chuốc oán hay xuất phát từ động cơ phân biệt giới tính, đơn giản là “tôi làm, tôi thấy, tôi nghĩ, tôi viết” )

Người ta thường bảo con gái yêu bằng mắt rồi mới đến trái tim, cuối cùng đến não. Nếu đầu vào đã vậy thì đầu ra cũng tương tự. Con gái làm UI/UX cũng xuất phát cảm hứng từ UI trước khi thực sự cảm nhận UX sâu xa. Chả thế mà:

 • Các app cho chị em thì yếu tố look and feel chiếm một tỉ trọng khá cao để engage.
 • Khi đi chọn điện thoại, con gái hay chọn Iphone hay các hãng trông na ná iphone. (Oppo chẳng hạn, LOL )
 • Phòng con gái có xu hướng fancy hơn phòng con trai.
 • Con gái soi con gái và con trai nhiều hơn con trai soi con gái ( và/hoặc con trai)
 • còn nhiều lắm…

Điều đó khiến cách làm UI của con gái cũng tốn thời gian như khi các chị trang điểm vậy. Còn UX hơn thua nhau ở chỗ chị nào nghĩ deep và khéo léo hơn. Nói design mà như tả người làm vậy. Quả thực Design là một nghề kỳ lạ:

What we create is who we are, and who we are is what we create. — Tobias van Schneider

Cơ hội làm nghề UI/UX design cho các bạn gái và các bạn trai là như nhau. Hơn thế, con gái có một số ưu điểm mà cũng thành nhược điểm:

 • Thiết kế của con gái có tính hài hoà hơn extreme ( tôi nói là hơn chứ không bảo thiết kế của con gái thiếu cá tính nhá ).
 • Con gái tiếp cận problem ngoài lý trí còn thêm vào yếu tố cảm tính ( empathy ), con gái sensitive mà :3. Tuy nhiên, cảm tính khiến con gái bảo thủ và vô lý đôi lúc. Cho nên, để hạn chế việc này, con gái lúc làm design nên viết document, ghi lại hêt quá trình investigate problem cho đến end decision cho UI.
 • Con gái hay nghĩ nhiều nên sẽ vần đi vần lại vấn đề theo đủ thứ kiểu, hay có những ý kiến trái chiều dẫn đến tự bản thân nảy sinh mâu thuẫn đến lú lẫn. Bệnh nghĩ nhiều này có thể được giải quyết nếu các bạn nữ tỉnh táo xác định mục đích hay định hướng ban đầu.
 • Con gái làm design thường biết cách diễn đạt ý tưởng dễ hiểu. Nhưng theo mình thì lại hay gặp vấn đề là diễn đạt ngôn ngữ rườm rà không trọng tâm. Cái này cũng có thể sửa được.
 • Phần lớn những bạn gái tôi gặp làm UX research rất kỹ ( nhấn mạnh ở tầng research nhá ) nhưng để execute từ đó ra UI thật thì chưa hẳn sáng suốt.

Ngoài ra khi tham gia vào nghề này trong thời gian dài, con gái cũng sẽ gặp những thiệt thòi mang tính xã hội như:

 • Hạn chế sức khoẻ: Thông thường con gái không thể cày trâu như các bạn giai qua đêm qua ngày. Con gái cũng phải giữ gìn UI của mình chứ!
 • Hạn chế thời gian: Con trai làm nghề này bất kỳ lúc nào cũng được nhưng con gái đến lúc cò người yêu, lấy chồng và đặc biệt lúc có con thì khó có thể dành thời gian như lúc đầu. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho chị em trở nên vô cùng productive và nghĩ được rất nhiều biện pháp time hacking.

Tôi tin là các bạn gái đã theo con đường này thì hẳn rất cá tính và dũng cảm . Người ta bảo ở đâu có ý chí, ở đó có con đường. Con đường này nếu xác định đi lâu dài thì đừng nghĩ 2–3 năm là xong. Có những chặng đường bằng phẳng và gian lao, có những đích đến không mong đợi và những ngã rẽ chẳng ngờ tới. Nhưng hãy cứ đi nếu còn yêu mến nó.

Like what you read? Give Anna Molly a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.