Αν χρειαστείτε κάτι, μη με φωνάξετε.

σε άκουσα να φωνάζεις στον ύπνο σου
δεν έκανα κάτι γιατί
αργότερα φώναζα και γω
Βράδια που με βρίσκεις 
λιπόθυμη στην κουζίνα
στην προσπάθεια μου
να φτιάξω έναν γαμημένο καφέ
για να παραλείψω 
τους ημερήσιους μου εφιάλτες
αυτά τα βράδια
που φοβάμαι να αγγίξω
τα κάγκελα
του μικρού μου μπαλκονιού
Λυπάμαι αν σε ενόχλησα
τις προάλλες
το ήθελα
Νομίζω πως γερνάω
και ακόμα
δεν έχω πάρει
κάθε χρώμα τουλίπας
Κάποτε κάποιος
μου χε δώσει
μια λίστα
με το τι θα πρέπει
να κάνει κάποιος
πριν φτάσει τα 30
Αν συνεχίσω να λιποθυμώ
στην κουζίνα
θα έπρεπε σίγουρα
να βιαστώ
Λογοπαίγνιο αυτή η λέξη
Συγνώμη που δεν μπορώ
να μιλήσω για αγάπη
ξερνάω πάλι
τα μεσημεριανά μου
και βγαίνουν
οι τελευταίες πεταλούδες
Θα φροντίσω να κρατήσω
μία ή δυο
σε περίπτωση ανάγκης

Like what you read? Give Πιέρα Λε Μπου a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.