Už to nedělám
Happy End
412

Zdravím a blahopřeji, tak jako přeji nejen ze srdce svého celého!

A jak to pěkně funguje, stačí si přát ;)

https://medium.com/@happyend/prohnil%C3%AD-proti-%C4%8Dist%C3%BDm-720d217d1c52

Takže, Bože, prosím Tě, navzdory tomu, že jsem z ateistické rodiny, prosím Tě, jestli existuješ, ale klidně i třeba jestli neexistuješ, to není podmínkou: Zařiď prosím Tě, ať, než získám ten třetí křížek, potkám takového, se kterým budu chtít zůstat už nadobro. Na věky věků. Někoho, koho budu milovat. Někoho, kvůli komu se ráda vzdám té své lechtivé práce. Slibuju, že budu — a ráda — zpracovávat pak už jen jeho penis a ty ostatní pro mě zůstanou navždy tabu. Tak přísahám.

Prostě a jednoduše: Do roka a do dne (technicky vzato do čtyř, ale snad to nebude tak na kách) potkám toho pravého a skončím s čechráním pérek cizích mužů. Biologické hodiny právě zesílily svůj nátlak a tři sta šedesát devět dní začíná odtikávat právě teď.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.