De sprint inzetten

De dubbele kinderbijslag voor thuiswonende kinderen met een intensieve zorgvraag, is behalve een hele mond vol, behoorlijk lastig om aan te vragen voor ouders. Dat zat me als adviseur van SEB behoorlijk dwars. Hoezo konden ouders eerst op grond van een AWBZ indicatie vrij eenvoudig aanspraak maken op de TOG, en vanaf 2015 alleen op grond van een WLZ indicatie!? Als je een kind met een intensieve zorgvraag hebt, heb je al heel veel te maken met indicatieprocedures en administratie, kunnen we die informatie niet hergebruiken voor de aanvraag DKIKZ (dubbele kinderbijslag).

Die verbazing deelde ik met anderen, wat niet direct leidde tot actie. Die actie-stand vond ik wel bij Novum. Dat leidde tot een design sprint. Totaal nieuw, maar met collega’s uit alle geledingen van de SVB zijn we gekomen tot een concrete eerste stap om het voor ouders makkelijker te maken. Als een kind al bekend is bij DPGB en bijvoorbeeld een PGB WLZ, Jeugdwet of ZVW indicatie heeft, zouden we die kennis kunnen gebruiken mits men daar toestemming voor geeft. Eerst dus binnen de SVB informatie gaan delen. Een prototype helpt in de gesprekken met CIZ en SZW om te laten zien dat het voor ouders veel makkelijker kan. Dat moet gaan lukken, we gaan het doen!

Door Hannah Smet


Originally published at Novum.