Shit, het lijkt wel alsof er elke week ergens een bom ontploft. Je kan tegenwoordig de krant niet openslaan, of de tv niet aanzetten en je hoort het weer: terrorisme.

Dus kunnen we je het helemaal niet kwalijk nemen als je af en toe dit denkt, of gewoon doet.


Don’t be scurred tho. Want ja, er zijn meer terroristische aanslagen. Maar de kans dat je op weg naar school onder een auto komt, blijft nog altijd groter.

Het hele internet staat inmiddels vol met artikelen en verhalen en foto’s en filmpjes en insta’s en tweets over terrorisme. Ook bij ons (en dan bedoelen we de HELE NPO) komen we erin om.

Op deze pagina verzamelen we voor jou het beste wat te bieden hebben. Voor als je zin hebt om slim te doen, of als je onze updates voorbij ziet komen op onze Facebook. En dan hopen we dat je niet altijd de gordijnen dichttrekt, maar een beetje wordt zoals deze kat.

Like what you read? Give Roel van Niekerk a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.