Sign in

Schema de tranzacționare a emisiilor de carbon ale Uniunii Europene (EU — Emissions Trading Scheme — ETS[1]) a înregistrat cel mai ridicat preț din ultimii 10 ani, 30.44 EUR/tona de emisii de carbon, pe 14 Septembrie.

Evoluția se petrece pe fondul unui volum mic de certificate tranzactionate într-o perioadă de contracție economică în care volumul emisiilor de carbon a scăzut. Recenta creștere a prețului emisiilor de carbon nu are la bază fundamente legate de cererea și oferta de permise de carbon, ci reprezintă un set de pariuri pe viitorul schemei în cadrul economic ghidat de recuperea post-COVID-19.

Fig. 1 …


Cererea de energie electrică din România a scăzut cu 7%, în timp ce producția a scăzut cu 12%, iar prețurile pe bursa de electricitate (PZU) au scăzut cu 29% în primele șase luni ale anului curent relativ la perioada similară a anului trecut.

Producția de energie electrică a acoperit 96% din cererea locală în perioada respectivă. Declinul economic cauzat de criza sanitară, o perioadă relativ bună pentru producția de energie solară și eoliană, seceta istorică și funcționarea la capacitate aproape maximă a reactoarelor de la Cernavodă sunt principalele cauze ale acestor evoluții.

1) Cererea de energie electrică, neajustată în funcție…


Cererea de energie electrică din România a scăzut cu 9.3%, în timp ce producția a crescut cu 30%, iar prețurile pe bursa de electricitate (PZU) au scăzut cu 34% în perioada 2 Martie — 25 Mai 2020 comparat cu perioada similară a anului 2019. Producția de energie electrică a acoperit 97% din cererea locală în 2020 față de doar 67% în 2019. Situația de urgență impusă de criza sanitară, o perioadă excelentă pentru producția de energie solară și eoliană și funcționarea la capacitate maximă a reactoarelor de la Cernavodă sunt principalele cauze ale acestor evoluții. …

nrgi.ai

Electricity market analysis powered by artificial intelligence —Central and Eastern Europe

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store