Tasarım Platformlarında Fark Edilmek için Fark Yaratacak İpuçları
Ekrem Ates
1112

Özellikle yeni başlayan arkadaşların exposure yakalayabilmeleri için çok güzel tavsiyeler vermişsiniz, elinize sağlık. Yalnız, benim eklemek istediğim çok ufak bir iki şey var.

  1. Dribblisation of Design* olayının, sırf insanlar like peşinde koştuğu için cıvkı çıkmaya başladı. Yeni tasarıma başlayan arkadaşlar bu konuya dikkat etmeliler diye düşünüyorum.
  2. “İş için tecrübe — tecrübe için iş” loopundan dolayı neredeyse her tasarımcı (sanıyorum özellikle arayüz tasarımcıları) redesign ile portfolyolarını büyütmeye başlıyor. Buradaki asıl sorun, ürünün/kullanıcının sorunlarını çözmeye yönelik değil de “böyle olsa daha güzel gözükürdü” mantığıyla yola çıkılması. Çoğu tasarımcı bu şekilde ya bir çok feature’u arayüzden siliyor, ya da çok güzel gözüken ama kullanılabilirliği olmayan arayüzler çıkarıyor. Bu konuda şirketin business requirementlarını ve benzeri değişkenleri göz önünde bulundurarak ön araştırma yapmalarını tavsiye ediyorum.

*Dribblisation of Design: https://medium.com/intercom-inside/the-dribbblisation-of-design-406422ccb026#.x9ummvhlk
İngilizcesi olmayanlar için özetle, Dribbble’da son zamanlarda tasarımcılar ortadaki sorunu çözmeye değil sadece güzel/havalı gözükmesine odaklanıyorlar.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.