Türkiye’de Hackathonların Gelişimi
Burak Arikan
242

6 Hackathona katılıp bunların 3ünde dereceye girmiş bir ekibin parçası olarak, ben bu etkinlikleri organize eden şirketler dışında topluluğun da yeterince olgunlaşmadığını düşünüyorum. Katıldığımız her hackathonda, sunum dakikalarında gördüğümüz en büyük sorun, 20 Ekibin minimum 10 tanesi sunumu görseller ve animasyonlar ile boyayıp çok ufak demolar ile çıkıyorlar. Kalan 10 ekibin minimum 3 tanesi hiç demo yapmıyor. İşin garip yanı, bu projelerin finale kaldığını çok gördük.

Bir diğer sorunsa çalışmayan uygulamalar. Bir hackathonda en iyi stratejinin “MVP’ye odaklanmak” olduğunun farkındayım. Fakat MVP’nin en azından bir feature’u çalışır, kalan kısımları statik datayla fake’lersiniz. Bu zamana kadar 70 tane proje dinlediysek, hiç abartmıyorum, minimum 45 tanesi statik uygulamalardı.

Bu sorunlarda kesinlikle şirketlerin hackathondan çok “startup yarışması” havası yaratmasının etkisi büyük ama bütün problemin şirketlerden ibaret olduğunu düşünmüyorum.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.