Tasarım Platformlarında Fark Edilmek için Fark Yaratacak İpuçları
Ekrem Ates
1122

Yazıyı tekrar okuyunca son bir madde daha eklemek istedim.

3. Dribbble’da 800x600 gibi bir limitiniz olduğu için, mutlaka çalışmanızın yüksek çözünürlüklü halini attachment’lara eklemenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde insanların tasarımınızın bir kısmını değil de tamamını inceleyerek yorum yapmalarını ve geri dönüş bırakmalarını sağlayabilirsiniz.

Like what you read? Give Nejat Seçkin Oral a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.