Điêu kiện học văn bằng 2 là gì?

Nhiều người sau khi có tấm bằng đại học, muốn có thêm một bằng hoặc chứng chỉ nào đó khác với ngành mình đã học, họ đã lựa chọn học văn bằng 2. Việc học văn bằng 2 phù hợp với những bạn muốn chuyển đổi ngành khác, làm trong ngành khác hoặc những bạn muốn trau dồi và có thêm kiến thức để bổ trợ cho việc làm của mình.
Điều kiện để học văn bằng 2 đó là:
Bạn là công dân Việt Nam có đủ sức khỏe để học tập, theo quy định của Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đạt các yêu cầu tuyển sinh theo quy định của nhà trường.
- Bạn đã có 1 bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy và đăng ký học thêm một ngành đào khác.
- Bạn đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ở các ngành khoa học tự nhiên và bạn muốn học thêm các ngành đào tạo thuộc hệ không chính chính quy trong các nhóm ngành về kỹ thuật, kinh tế, công nghệ.
- Những bạn không đủ điều kiện trên hoặc muốn lấy văn bằng đại học văn bằng 2 hệ chính quy thì phải thi 2 môn là môn đào tạo và môn đại cương.
 
Thêm một lưu ý nữa là những trường tuyển sinh văn bằng 2 thường tuyển sinh bao gồm 2 loại là chính quy và không chính quy, nên các bạn theo dõi để có tấm bằng phù hợp.
 
Các trường căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh của mình, sẽ xét tuyển theo thứ tự điểm thi từ cao đến thấp cho đủ chỉ tiêu. Mỗi trường sẽ công bố môn thi, nội dung và hình thức thi.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated NT Mo’s story.