รีวิวโคมไฟดักยุงมัลติฟังก์ชั่น

ใครมีปัญหา มียุงในห้องบ้างครับ … ถ้ามีปัญหายุงแบบผม วันนี้ผมขอแนะนำนวัตกรรมดักจับยุงเปี่ยมประสิทธิภาพล่าสุด … มันคือกาล่านับเบอร์ 1

ด้วย รูปทรงอันทันสมัย เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเท่าทีโลกเคยพัฒนามา (หลอดไฟกับพัดลม) ยุงจะบินเข้ามาติดกับและไม่สามารถไปไหนได้ ต้องตายอยู่ภายในกาล่า …. อย่างนี้

ทำไมห้องผมยุงเยอะขนาดนี้ฟร่ะ

สำหรับผู้สนใจ สามารถหาซื้อได้ที่ Central Rama 9 โซนโรบินสันชั้นที่ขายพวกอุปกรณ์ใช้ในบ้าน หลอดไฟ ที่นอน ราคา 690 บาทเท่านั้น

เหมือนเดิม ใครอ่านแล้ว ชอบรบกวนไปติดตามการผจญภัยเพื่อไปให้ถึง Silicon Valley ของผมได้ ที่

https://facebook.com/prsley
#Prsley #HACKcelfie #HACKcelerator15

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.