AKP gemisindekilerin hali pür melali!

Levent Gültekin AKP gemisinde seyahat edenlerin halet-i ruhiyelerini anlatan bir hikaye anlatmış, www.diken.com.tr ‘deki yazısında. AKP çevrelerinden iyi haber alan Gültekin’in anlattığı hikaye kadar hiç bir hikayenin AKP’lilerin durumunu ifade edemeyeceğini düşündüğümden o hikayeyi burade müsadesiyle özetleyeceğim. Hikayeleri şu:

“İstikameti Avrupa olan derme çatma bir gemiye doldurulmuş mülteciler topluluğu düşünün. Yönetime AKP gelince tüm mürettebat da değiştirildi. Önce onlar da Avrupa’ya doğru gidiyorlardı. Fakat kaptan fikir değiştirdi ve yakıtı ve tasarımı Avrupaya gören olan geminin rotasını “din kardeşlerimizin olduğu tarafa” kırdı. Kaptan çok badireler atlatmış, damdan düşmüş biri olduğundan herkes ona güveniyordu. Tam okyanusun ortasındayken kaptan ve beraberine aldığı 15–20 kişilik mürettebat kendisini başka lüks bir yata attı. Bundan gemide bir telaş başladı. Çünkü güvendikleri kaptan çok değişmiş, gemiyi de içinde bulunduğu yatı da tehkileye atacak atraksiyonlar yapıyordu. Tayin ettiği yeni kaptan kontrolü bir türlü sağlayamıyordu. Yolcuları derin bir çaresizlik sardı. Eski kaptan adeta çıldırmış gibi okyanusun ortasında eski arkadaşlarının gemisini batma tehlikesiyle yüzyüze getirecek manevralar yapıyordu. Dolayısıyla büyük bir şaşkınlık ve korku hüküm sürüyordu. Ne yapacaklar, nereye gidecekler ve kime güvenecekler, çünkü eski kaptan çıldırdı diyorlardı. Yeni kaptan da beceriksiz idi ve umut vermiyordu. AKP’deki hava tam olarak bu. Bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, herkes inanılmaz bir umutsuzluğa, karamsarlığa gömülmüş vaziyette. Ne olacağını bilememenin getirdiği endişe ve korku var.”

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.