Ali Bayramoğlu darbeyi itiraf ediyor!

Yeni Şafak Yazarı Ali Bayramoğlu üç gün önce “Hakim tutuklamak” başlıklı bir yazı yazdı. Bu yazı ilk bakışta hakim tutuklamanın adaletsizliğinden bahsediyor. Ancak yazının sonlarına doğru yazar ağzındaki baklayı çıkarıyor ve adeta bugün yaşadıklarımızın bir darbe süreci olduğunu itiraf ediyor, işte o cümleler:

“Tek taraflı bir durum yaşanmıyor. Bunlar, siyasi iktidarın yargıya keyfi müdahaleleri değil. Kendiliğinden bir otoriterleşme eğiliminin bağımsızlığını hedeflemesi de değil. Bir otoriterleşme ve gasp haline başka bir otoriterleşme ve gasp ile cevap veriliyor…”

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.