Gelecekte AKP iktidar sürecinden basedenler neler yazabilirler…

§ AKP iktidarı sürecinde katırlar bile kendilerin yarlardan atarak intihar ediyorlardı!

§ AKP iktidar sürecinde yöneticiler insanların zekalarıyla alay etme konusunda muazzam bir özgürlüğe sahip olduklarını düşünüyorlardı.

§ AKP’lilerin muhalif gazetecilerle asla bir araya gelemediği, icraatlarıyla ilgili soru sorulamayan bir dönemdi.

§ AKP’liler ne yaparlarsa yapsınlar, alternatifsiz oldukları saikiyle her hal ve şartta destekleneceklerine inanıyorlardı.

§ Ülkeyi yönetenlerin hergün binbeşyüz yalan söylediği, normal bir hukuk devletinde skandal sayılacak ve yeri yerinden oynatacak onlarca olay meydana geldiği halde hiç birisinin adil biçimde soruşturulup sonuçlandırılmadığı, sorumlularının asla bulunamadığı bir süreçti.

§ Komşu ülkelerdeki iç savaşlara silah taşıyan tırların yardım malzemesi taşıdığının iddia edildiği, fakat gerçekte yardım malzemesi taşıyan derneklerin terörist diye damgalandığı bir garip zamandı.

§ Seçmenin zekasıyla alay edildiği ve alay edilenlerin alay edenleri asla cezalandırmadığı, cezalandıramadığı bir vakitti.

§ Hırsızların polis, polislerin hırsız kabul edildiği, savcıların sanık, sanıkların savcı ilan edildiği bir acayip adalet anlayışı vardı.

§ Ülkeyi yönetenlerin ne zaman zorda kalsalar “Kandırıldım” diyerek halkı kandırabildiği, tarihte hiç bir dönemde yaşanmamış bir süreçti.

§ Askeri darbe dönemlerinden daha beter icraatlara imza atan hükümetin bunu “Yeni Türkiye” diye sattığı bir Türkiye’ydi.

§ Bu süreçte bazı meslek okullarının, mezuniyete iki ay kala kökten kapatılıp, öğrencilerin sokağa salındığı bir eğitim anlayışı vardı.

§ Teröristler iyi vatandaş, iyi vatandaşlar terörist gibi değerlendirilirdi.

§ Hasılı, yöneticilerin herşeyi çift görecek ve paralel ilan edecek kadar iktidar sarhoşu oldukları ve süreci devam ettirebilmek için ülkeyi ateşe atabilecek kararlara imza atabildiği acayibül garaib bir tarz-ı siyaset vardı

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.