İran Cumhurbaşkanı Ruhani’yi tanıyalım, farkı anlayalım!

–Kum şehrinde klasik medrese eğitimi aldı. Tahran Üniversitesi Hukuk bölümünden mezun oldu. İskoçya’daki Caledonian Üniversitesi’nde Hukuk masterı ve doktorası yaptı.

-Master ve Doktora tezleri olarak İran siyasal sistemi ve şeriat hukuku’nu seçti. “Şeriatın esnekliği” adı verilen doktora tezinde islamın temel hükümleri dışında her şeyin tartışmaya açık olduğunu ileri sürdü.

-İran Meclis Başkanlığı, İslam Danışma Meclisi Sözcülüğü yaptı. İran-Irak savaşı sırasında üst düzey komutanlıklar ve Genelkurmay Başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

–1989 yılında teklif edilen İstihbarat Başkanlığı görevini reddetti. Ulusal Yüksek Güvenlik konseyi sekreterliği yaptı.

-Dünya kamuoyu tarafından tanınması Nükleer Başmüzakereci olması vesilesiyle gerçekleşti. Ulusal Güvenlik ve Nükleer Diplomasi adlı 12 bölümden oluşan sözlü tarih kitabı vardır.

-Hem din adamı hem diplomat kimliği olduğu için kendisine “Dipolmat şeyh” de deniliyor.

-Selefi Ahmedinejad’a karşı yürüttüğü Cumhurbaşkanlığı kampanyasında Ahmedinejad’ı sorumsuz açıklamalar yaparak İran’a zarar vermekle suçladı. Kampanya süresince “Aşırılıkları sona erdirelim, ılımlılıktan başka çaremiz yoktur” sözleri çok puan topladı.

-Akıcı biçimde İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça olmak üzere beş dil konuşabiliyor.

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.