Murat Ülker röportajını okurken tuttuğum notlar…

Ayşe Arman Türkiye’nin en zengin işadamlarından Murat Ülker ile yaptığı röportajı okurken aldığım notlar:

1-Ülker çalışanlarına: Patronununzdan maaşınıza zam ya da başka bir şey isteyecekseniz mutlaka ve mutlaka vakit namazını kılıp kılmadığını öğrenin. Taleplerinizi namaz sonrasına bırakın.

2-Murat Ülker’e: Röportaj vereceğiniz kişiyi kendiniz seçmelisiniz. Konumunuz size bu imkanı sağlıyor.

3-Ayşe Arman’a: Röportaj yapacağınız kişiye, onun dini ve ibadetleri hakkında soru soracaksanız eğer, o din hakkında önceden birşeyler öğrenin. Murat Ülker’e sorduğunuz sorular müslümanların ibadetleri hakkında pek bir bilgisiz olduğunuzu ifade ediyor çünkü.

4-Ülker tüketicilerine: Ülker ürünlerini satın alırken Ülker’in patronunun namaz kılıp kılmadığına değil, ürünlerin kalitesine odaklanın.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.