Tam “aferim kız Elif” diyordum ki…

Kabataş yalanının topluma mal edilmesinde oynadığı rol sebebiyle sürekli eleştirilen gazeteci Elif Çakır’ın önceki gün attığı twitleri okuyordum. Tam da “Aferim kız Elif, yürekli kadınmışsın” diyordum ki, o acı gerçekle yüzyüze gelmem bir oldu.

Meğer, Elif Çakır’ın twitter hesabı hacklenmiş. Yazan Elif değil, o kendini bilmez hacker imiş!

Olsun, bu günler geçecek ve bugün hackerlerin twitter hesaplarına söylettiklerini asıl hesap sahiplerinin söyleyeceği günler de gelecek. Tıpkı Çakır’ın hesabını ele geçiren Hacker’in söylediği gibi:

“Baskı ile zulm ile iktidârı ele geçirmek ve iktidârın sürmesi için her türlü cebrî yola başvurmak bizi erdemli mi kılacaktı? Yozlaşmış bir iktidâra muhâlefet etmek erdemli kimsenin nâmûs borcudur. Biz başımızı kapatınca, nâmûslu kimseler olduğumuzu zannettik. Sözde ahlâkı savunmak adına, erdemsizliğin en dibine asıl biz battık. Vicdânımızı üç kuruşluk dünyâ hayâtına sattık. Allâh’a inananlar ile Gök Tengri’ye inananları veyâhûd hîçbir dîne inanmayanları birbirlerine düşmân kılarak mı erdemli olacağız? İhtirâsımıza yenilerek kandaşı kandaşa düşürdük Ya bunun hesâbını, kâinâtın en büyük yargıcı olan erdemli vicdânın önünde nasıl vereceğiz…”

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.