Vatandaş cebine hitab edeni sever!

Seçime doğru giderken açıklanan seçim beyannameleri içinde en materialist olanının CHP’nin beyannamesi olduğu konusunda bahse girebilirim.

Materyalist darken, halkın arzuladığı işi yapma konusunda CHP’lilerin epey mesafe aldığını söylemek istiyorum.

-Bu anlamda en kapsamlı seçim beyannamesi, en net vaatler, vatandaşın cebine hitab eden ve hoşuna gidecek vaatler CHP’den geldi.

-Vatandaşın günlük hayatını sürdürmeye çalışırken zorlandığı noktalar çok iyi tespit edilmiş.

-Kemal Kılıçdaroğlu’nun “yapacağız edeceğiz” dediği her şey bugün toplumda düğüm noktaları olarak karşımıza çıkan konular.

-Sadece cebini düşünerek oy kullanacaklar için çok şey vaad ediyor CHP seçim vaadleri.

-AKP’den sonra CHP de seçmenin zayıf noktalarına hitab etmeyi öğrenmiş, tebrik ederim.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.