Introitus

Alussa oli ajatus.

Olen jo pidemmän aikaa suunnitellut purkavani ajatuksiani nuoteista, nuottilaitoksista (so. editioista), nuotinpiirto-ohjelmista, tai vaikkapa nuottisivun marginaaleista ja painetun nuotin paperin paksuudesta lyhyiden, yhteen aiheeseen kerrallaan keskittyvien kirjoitusten muodossa, ja näin jäsentää omia mietteitäni aiheiden tiimoilta. Samalla mahdollisesti herää keskustelua muiden nuottinörttien kesken — ajatusten vaihtohan on aina hedelmällistä ja tervetullutta. Kenties kirjoitukset avaavat tämän (nuotti)alan aiheita ja probleemeja myös satunnaiselle lukijalle.

Ajatus tuli blogiksi.

Miksi Nuottinörtti? No, itseironiaahan se tietenkin on, vaan sepä onkin kuulemma terveellistä. Kun aikuinen ihminen on innoissaan nuottien välistyksestä (siis nuotinpäiden välisestä etäisyydestä) ja/tai legaton sensuellista kaaresta, niin onhan siinä sympaattisella tavalla kyse jonkin asteen nörttiydestä. Onhan? Siksi Nuottinörtti.

Oliko blogi hyvä?

Sen näyttää aika. Tätä johdantoa kirjoittaessa aihepankissa on tusinan verran aihioita työstettäväksi. Ovatko aiheet universaalisti kiinnostavia? Tuskinpa, mutta musiikin ja etenkin esittävän säveltaiteen kanssa tekemisissä oleville voivat olla kiinnostavaakin luettavaa. Nuottigrafiikan esittelyltäkään ei vältyttäne, sillä siinä missä kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, nuottikuva kertoo yhtä paljon kuin tuhat säveltä.

Notaatiossa on kiehtovaa ajatus siitä, että säveltäjä (ja sovittaja) tallentaa nuottikirjoituksen avulla soivat ajatuksensa kirjoitettuun muotoon, jonka pohjalta ne voidaan toisintaa muualla. Siis soittamalla. Tulkiten. Kommunikaatio ja Taiteen Ihme! Nuotti on välittäjä — välitetään me puolestamme nuoteista. Minä ainakin välitän!

— — — — —

(Nuottinörtti Jari Eskola on helsinkiläinen musiikinkustannusalalla työskentelevä nuottihörhö. Jo ala-asteikäisenä hän osasi järjestää saksofoni- ja pianonuottinsa eri kansioihin! Myöhemmin hän päätyi järjestämään nuotteja eri orkestereiden nuotistoihin 15 vuodeksi ympäri maailmaa, mutta tuli lopulta pelastetuksi. Vielä nykyäänkin hän tekee nuotteja, toisille, tilauksesta ja tilaamatta.)

Like what you read? Give Nuottinörtti™ a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.