Diskusi 3: Perspektif Teori dalam Pembangunan Keluarga dan Wanita
Jamiah Manap
17

Saya memilih teori konflik kerana teori konflik satu aspek utama yang pasti akan berlaku dalam setiap masyarakat dan ia tidak mungkin dapat diatasi secara sepenuhnya. Ini kerana punca yang menjadi penyebab kepada teori konflik ini adalah apabila setiap individu ingin menutup segala kesialpan sendiri, berebut dan tidakberpuashati sesama sendiri terhadap sesuatu perkara serta sikap individu yang tamak ingin memperolehi kekayaan dan kemasyuran yang terhad.

jika dikupas lagi, teori konflik muncul dalam istitusi kekeluargaan apabila terdapat ketidakpuasan hati sebuah pihak disebabkan oleh kemunculan orang ketiga, sikap cemburu terhadap pasangan, masalah ekonomi, kesan dadah maka wujud masalah yang lebih teruk dalam keluarga seperti berlaku keganasan rumahtangga dan sebagainya.

kes yang ingin saya kongsikan berdasarkan pengalaman keluarga rapat saya. Sebuah keluarga yang memiliki 8 orang anggota kini. Namun, disaat anak kedua masih didalam kandungan, si bapa sudah berkahwin baru dan memiliki seorang anak hasil daripada perkahwinan yang kedua. Perkhabaran berita mengenai perkahwinan tersebut diketahui oleh si isteri dan timbul pergaduhan antara suami dan isteri serta isteri ketiga. Pertelingkahan tersebut dapat diatasi tetapi hanya mampu bertahan sekejap sahaja apabila isteri kedua menimpan dendam dan tidak ingin berkongsi kasih. Isteri kedua bertindak menghantar surat layang dan menyebarkan fitnah kepada isteri pertama, mengugut, apa yang dimiliki oleh isteri pertama turut diingini olehnya. pelbagai tomahan diterima oleh isteri pertama walhal isteri pertama tidak pernah menyentuh hak dan sensitiviti isteri kedua. Si Suami hanya berdiam diri. Perkara ini berlarutan sehinggalah kedua isteri memiliki 5 orang anak. Isteri kedua bukan hanya menyebarkan fitnah terhadap madunya namun anak-anak tirinya turut menerima nasib yang sama. Isteri pertama mengalami tekanan sehingga bertindak untuk memohon penceraian. Rundingan dilakukan bersama si suami, perbincangan bersama keluarga turut dilakukan. Jalan penyelesaian yang diambil oleh isteri pertama adalah berdiam diri, tidak mempedulikan fitnah yang dilempar, dan teruskan kehidupan dengan bekerja serta membesarkan anak-anak.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.