Cho thue nha nguyen can khu Ho Xuan Huong DN11

Cho thuê nhà nguyên căn khu Hồ Xuân Hương — DN11

Chúng tôi cần cho thuê nhà nguyên căn 3 tầng, 4 phòng ngủ tại đường khu Hồ Xuân Hương, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng:

- Nhà 3 tầng, 4 phòng ngủ. 
- Đã trang bị đầy đủ nội thất (điều hòa, giường, tủ, tivi). 
- Nhà được thiết kế theo phong cách phù hợp với khách Tây. 
- Nằm trong khu có an ninh tốt. 
- Giá: 1200 $/ tháng.

Liên hệ: 
+ Đức Anh: 0905.0505.17 
+ Địa chỉ văn phòng: 84 Tôn Thất Thiệp, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

— — — —MỘT SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY BÁCH SỰ THÔNG — — — —

Like what you read? Give Thuê nhà Đà Nẵng a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.