Корпорацын инновац гэж юу яриад байна?
Oko D
53

Корпорациуд гарааны бизнесүүдийг ойлгох нь хэцүү байх болов уу гэхдээ гарааны бизнесүүд бизнесийн соёл гэдэг зүйлийг үндсэндээ суулгахын тулд ментор биш юмаа гэхэд корпорациудаас байгууллагын соёл хөрсөндөө суулгах мэдлэг олж авах ёстой юм. Мэдээж Монголын хөрсөнд суулгах хэцүү ч одоо хийж эхлэхгүй бол бид дахиад л хоцрогдох шатанд үлднэ ! Амжилт. Сонирхолтой байнга унших нийтлэлүүд хийнэ гэж найдаж байна. Мөн өөрийн үзэл бодлоор таслахгүй харилцан бодлоо солилцох залуус энд цугларна гэж найдаж байна