Sakar Şakir

Türk Sinemasının en komik filmlerinden biridir Sakar Şakir… şimdi onu çekildiği apartmana gidelim.

Burdaki fotoğrafta Kemal Sunal’ın Sakar Şakir filminde Gardrop Fuat tarafından kovalandığı sahne, Aliye Naşit apartmanında çekiliyor. “Kaçma ulan yiyecem seni…”

Film örneğin Kemal Sunal bugün mallar bedava dediğinde dükkandakiler malları kaparken dışarıdakilerin sıra beklemesi gibi mantık hatalarıyla dolu olsa da komik bir filmdir.

Bu arada hafızam beni yanıltmıyorsa Adile Naşit’in kötü niyetli rolünde oynadığı tek filmdir.

Like what you read? Give NyzDlk a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.