Tavsiyelerim…

1) E-postalarına 1 gün sonra cevap veren birisiyle iş yapmayın.

2) Toplantıya, randevuya ya da herhangi bir programa geç gelmeyi adet edinen insanlarla kesinlikle iş yapmayın.

3)Hep aynı yalanları söyleyen insanlardan uzak durmaya çalışın… (Toplantıdayım, tam girdim otobana kaza olmuş o yüzden geç kaldım gibi…)

4) Arkadaşınız ya da yakınınız diye biriyle iş yaparken 2 defa düşünün; hayal kırıklığına uğrama ihtimaliniz çok fazla olabilir.

5)Araba kullanırken emniyet kemeri, bisiklet kullanırken mutlaka kask takın.

6)Bir adam bir iş konusunda çok iyi olduğunu iddia ediyorsa 1 kere değil 2 kere temkinli olun.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.