VÒNG ĐẶT CƯỢC DEXG “LUNA”

Với vòng ‘IGNITION’ đầu tiên, chúng tôi đã thấy được hơn 80% số token đặt cọc và 6.500 DEXG được phân phối cho người nắm giữ. Đây là ocn số nhiều hơn những gì chúng tôi dự đoán ban đầu và là một bước tiến lớn đối với sự phân quyền của Giao thức DEXToken. Với vòng đặt cược đầu tiên kết thúc, chúng tôi hiện đang tiếp tục với kế hoạch đặt cược, hiện tại là vòng LUNA.

Vòng đặt cược thứ hai này áp dụng mô hình đặt cược bị khóa thanh khoản bằng cách sử dụng cặp DEXG/USDC shared Balancer Pool.

Vui lòng tham khảo thông báo trước của chúng tôi để biết giải thích chi tiết về pool.

Tiếp tục với mô hình phân phối cung cấp và đặt cược của chúng tôi, vòng đặt cược ‘LUNA’ sẽ phân phối 5.250 DEXG làm phần thưởng đặt cược. Điều này có tính đến ATH hiện có và cơ sở người dùng đang hoạt động khoảng 700 ví. Theo đó, nguồn cung lưu hành sẽ tăng từ 30.500 DEXG hiện tại lên 35.750 DEXG sau khi vòng đặt cược ‘LUNA’ kết thúc.

Khi cung cấp tính thanh khoản cho Balancer pool, bạn sẽ tự động nhận được Balancer Pool Tokens (BPT). Trong khi mỗi pool phát hành BPT với ký hiệu BPT, mỗi pool có smart contract BPT duy nhất hoạt động đằng sau hậu trường. Smart contract pool DEXG/USDC chính thức là 0x5b18df96d3c8b9f1d1b9e38752498f92d1e2d490

DApp đặt cược DEXG sẽ chỉ chấp nhận token BPT duy nhất này để gửi tiền và đặt cược. Hãy đảm bảo rằng bạn cung cấp tính thanh khoản cho đúng hợp đồng và chỉ sử dụng DEXG/USDC Balancer Shared Pool chính thức. Số lượng token BPT nhận được phản ánh phần chia sẻ của các nhà cung cấp thanh khoản trong pool. Bạn có thể kiểm tra tổng nguồn cung cấp token BPT tại smart contract.

Ví dụ: nếu nguồn cung lưu hành của DEXG/USDC BPT là 1.000 và BPT mà bạn nắm giữ là 100, thì thị phần của bạn trong pool là 10% (100 / 1.000). Số lượng BPT không phản ánh số lượng DEXG được cung cấp cho pool 1: 1. Khi nhiều nhà cung cấp thanh khoản hơn tham gia pool, số lượng BPT của bạn sẽ không thay đổi, số lượng DEXG/USDC được cung cấp cũng vậy, mặc dù tỷ lệ DEXG/USDC của bạn trong tổng nhóm giảm.

Ưu đãi khai thác Balancer Liquidity sẽ phân phối token BAL hàng tuần vào thứ Tư cho những người nắm giữ DEXG/USDC LP BPT. Điều quan trọng cần lưu ý là ví chứa BPT sẽ nhận được phần thưởng BAL. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng khi bạn đã gửi token BPT của mình vào dApp đặt cược, smart contract đang chạy vòng đặt cược sẽ nhận được phần thưởng BAL trong khi token BPT của bạn ở bên trong dAPP đặt cược.

Sau khi thảo luận về vấn đề, nhóm đã quyết định sử dụng phần thưởng BAL được phân phối hàng tuần cho hợp đồng đặt cược để tham gia mua lại DEXG trên thị trường Balancer. Mặc dù số lượng BAL được phân phối cho những người sở hữu duy nhất có thể có số lượng thấp, nhưng phần thưởng BAL tích lũy được sử dụng để mua lại trên thị trường có thể mang lại lợi ích trực tiếp cho người nắm giữ và dự án. Bằng cách sử dụng BAL tích lũy để mua lại, chúng tôi có thể hỗ trợ hành động giá trên thị trường, đồng thời hỗ trợ nguồn vốn cho dự án do vốn hóa thị trường tăng lên.

Tuy nhiên, không ai có nghĩa vụ giữ token BPT của mình lâu hơn trong dApp đặt cược hơn là trong thời gian đặt cược. Những người nắm giữ DEXG chuyên dụng có thể làm như vậy để được hỗ trợ liên tục cho dự án.

Giống như trong vòng ‘IGNITION’, số lượng phần thưởng đặt cược DEXG nhận được tùy thuộc vào phần của tổng số tiền đặt cược. Ví dụ: 1% tỷ phần của tổng số tiền đặt cược sẽ mang lại 1% (52,5 DEXG) trong tổng số phần thưởng đặt cược (5,250 DEXG).

My BPT Locked (BPT của tôi bị khóa): Số token DEXG/USDC LP BPT gửi bị khóa trong dApp đặt cược.

• Total BPT Locked (Tổng số BPT đã khóa): Số lượng tất cả các token DEXG/USDC LP BPT bị khóa.

MyShares: Tỷ lệ phần trăm giữa nhóm đặt cược.

1. gửi BPT: Các nhà cung cấp thanh khoản DEXG/USDC có thể gửi token BPT từ khi mở tiền gửi đến khi kết thúc đặt cược, các khoản tiền gửi sẽ không bị đóng lại giữa chừng.

2. Rút BPT: Các nhà cung cấp thanh khoản DEXG/USDC có thể rút token BPT bất kỳ lúc nào trong vòng đặt cược.

3. Yêu cầu phần thưởng: Token phần thưởng DEXG chỉ có thể được nhận sau khi vòng đặt cược LUNA kết thúc.

4. Rút thưởng DEXG: Các nhà cung cấp thanh khoản DEXG/USDC chỉ có thể rút token thưởng DEXG sau khi vòng đặt cược LUNA kết thúc.

5. Số tiền thưởng DEXG: Số lượng token phần thưởng DEXG nhận được phụ thuộc vào tổng thị phần của nhóm đặt cược và vào khoảng thời gian các token BPT đã được đặt cọc trong thời gian đặt cược vòng LUNA. Việc thu thập phần thưởng sẽ tự động dừng khi token BPT được rút trong vòng đặt cược.

Mỗi vòng đặt cược đều có một smart contract đặt cược riêng biệt để người đặt cược phải rút token BPT từ vòng đặt cược đã kết thúc và gửi các token BPT này vào các vòng tiếp theo đặt cược dApp. Tuy nhiên, như đã đề cập trước đây, các nhà đầu tư có thể để lại BPT của họ trong các vòng hiện tại dApp để hỗ trợ khuyến khích mua lại dự án. Rút token BPT đã đặt cọc khi vòng tiếp theo được công bố là đủ để tham gia.

Để giảm phí gas, bạn chỉ có thể thêm USDC làm ‘tài sản đơn lẻ’ (single asert) vào nhóm DEXG/USDC. Bằng cách này, Balancer sẽ sử dụng USDC để mua token DEXG với giá hợp lý, trong cùng một giao dịch, cung cấp thanh khoản DEXG/USDC cho pool và cung cấp cho bạn token BPT cần thiết để đặt cược vào dApp đặt cược DEXG.

Ví dụ minh họa: Giả sử giá DEXG là 50 đô la, việc thêm 110 USDC làm ‘tài sản đơn lẻ’ vào nhóm sẽ mang lại 1,9 BPT, tương đương 0,01% tỷ phần trong pool. Sau khi loại bỏ thanh khoản, bạn có thể chọn ‘đa tài sản’ (muti-asset) cái mà bạn sẽ nhận được 2 DEXG và 10 USDC để đổi lại từ pool.

Balancer hiệu quả sẽ sử dụng 110 USDC được cung cấp cho pool làm ‘single asset’ để mua DEXG với tỷ giá thị trường tốt nhất đồng thời bổ sung tính thanh khoản trong cùng một giao dịch. Bằng cách này, bạn đã tiết kiệm phí gas bằng cách loại bỏ nhiều giao dịch hoán đổi token.

Vì các khoản tiền gửi vào dApp đặt cược liên tục được mở trong thời gian đặt cược LUNA, bạn có thể thêm nhiều BPT hơn vào số tỷ phần cược của mình, khi có cơ hội trên thị trường để mua thêm DEXG hoặc sử dụng USDC có được để thêm trực tiếp vào pool. Việc tăng tỷ phần của bạn trong vòng đặt cược sẽ tăng hiệu quả số lượng phần thưởng đặt cược DEXG có thể nhận được.

Nguồn

© Nhóm DEXG

DISCLAIMER

Token DEXG không nhằm mục đích cấu thành chứng khoán trong bất kỳ khu vực pháp lý nào. Sách trắng không cấu thành một bản cáo bạch hoặc tài liệu chào bán dưới bất kỳ hình thức nào và không nhằm mục đích cấu thành một lời đề nghị mua bán chứng khoán hoặc một lời mời gọi đầu tư vào chứng khoán ở bất kỳ khu vực pháp lý nào.

Flowchain Foundation Limited từ chối bất kỳ và tất cả trách nhiệm và nghĩa vụ đối với bất kỳ người nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ (1) việc dựa vào bất kỳ thông tin nào có trong sách trắng này, (2) bất kỳ lỗi, thiếu sót hoặc không chính xác trong bất kỳ thông tin, hoặc (3) bất kỳ hành động nào dẫn đến từ đó.

Giá trị của token DEXG hiện đang rất biến động. Flowchain Foundation (“Công ty”) không có bất kỳ phương tiện nào để ổn định giá trị token, vui lòng tự chịu rủi ro khi mua. Không giống như tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản tại một số tổ chức tài chính khác, DEXG không được bảo hiểm trừ khi bạn mua bảo hiểm tư nhân cụ thể để bảo hiểm chúng. Do đó, trong trường hợp mất mát hoặc mất giá trị sử dung, không có công ty bảo hiểm công hoặc bảo hiểm tư nhân nào được Công ty thu xếp để truy đòi cho bạn. Vì DEXG dựa trên giao thức Ethereum, bất kỳ trục trặc, sự cố hoặc từ việc bỏ nào của giao thức Ethereum đều có thể có ảnh hưởng bất lợi nghiêm trọng đến nền tảng hoặc DEXG. Hơn nữa, những tiến bộ trong mật mã hoặc những tiến bộ kỹ thuật như sự phát triển của điện toán lượng tử, có thể gây ra rủi ro cho DEXG và nền tảng, bao gồm cả tiện ích của DEXG để thu thập các dịch vụ, bằng cách làm cho cơ chế đồng thuận mật mã làm nền tảng cho giao thức Ethereum không hiệu quả.