Cahillik Mahkemeleri
Masumiyet Karinesi
131

Öncelikle bilmemek sizinde söylediğiniz gibi ayıp birşey değil fakat bir anlık gaflete düşmüş olabilir. Sonrasında egosunu yenip geri adım atamamışta olabilir. Yanlış anlamayın lütfen ama durumun böyle olması tüm sosyal medya tarafından bu kişinin linç edilmesini, bu olay üzerine sayfalarca blog yazısı yazılmasını gerektirmez. Kendisini bu olay ile tanıdım fakat eğer duyarlı bir insansa bu olay yüzünden depresyona hatta daha ileri gidilirse intihar’a kadar sürüklenebilir. Tarihte bunun birçok örneği vardır.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Melih Karadil’s story.