AI, Smart Assistance, Driveless Car, Motor, iOT, SmartHome, SmartCity

Günümüzün en popüler konuları yapay zeka, akıllı asistanlar,cihazlar,evler ve şehirler, insansız araçlar, robotlar ve iOT. Aslında uzun zamandır bunun altyapısı Silikon vadisinde ve Japonya’da yapılmaktaydı. Yapılan çalışmalar yavaş yavaş ürünleşerek gün ışığına çıkmaya başladı.

Akıllı sizi öğrenebilen ve ihtiyacınızı karşılayabilen Dijital Assistanlar ortaya çıkmaya başladı.

  • SIRI (Apple)
  • Google Now (Google)
  • Cortana (MS)
  • Alexa (Amazon)

Toyota AI ve Robot konusunda 1 milyar$ yatırım yapıyor http://gizmodo.com/toyota-is-investing-1-billion-in-becoming-an-artificia-1740924673

Yamaha motorsikleti sürecek Motobot yapıyor.

Tesla, Google insansız araçlarını deniyorlar geliştiriyorlar yakında ürün olarak karşımıza çıkacak.

Honda Asimov unutmayalım. Yıllardır geliştiriliyor.

Boston Dynamics’den Askeri Robot Videoları Paylaşılıyor.

AWS iOT servisini yayınladı.. Cihazların birbirleri ile konuşması üzerine güvenliği üzerine çok ciddi bir pazar oluşuyor olacak.

Akıllı ev projeleri zaten uzun zamandır yapılıyor. Türkiye’den de Özcan Acar’ın aşağıdaki blogundan SmartHome nasıl yapılır ile ilgili bilgileri alabilirsiniz. http://smarthomeprogrammer.com/

Özetle

BigData, Distributed System, NLP gibi konularla birlikte Machine Learning konusu giderek günümüzde popülerleşiyor. Her sistemin akıllı olması ve birbiri ile konuşarak işlerinizi kolaylaştırması, kendi kendine öğrenme konuları her gün karşımıza daha çok çıkacak ve daha çok yaşamımızın içerisinde yer almaya başlayacak. Giderek bireyselleşen dünyada Robotlar bizim dostlarımız olmaya başlayacak. Genelde bu konuları çizgi filmlerden takip etmek gerekiyor :)

Like what you read? Give Onur Dayıbaşı a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.