Google En Çok Bilgiye ve Bilgiyi Yorumlayabilme Gücüne Sahip

Desktop Arama, Statista 2016 göre Dünya genelinde Desktop’tan yapılan aramaların %90 comsScore %65 sahip..

Email Provider yine Hotmail, Yahoo’nun çok önünde..

Video içeriğinde Youtube ile ..

Google Maps, StreetView, Android vb.. birçok ürünü ile dünyada ve hatta uzaydaki tüm verileri topluyor.

İkinci konu bu veriyi işlemesi, model oluşturması .

Knowledge Graph

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Onur Dayıbaşı’s story.