QUnit ile JS dosyalarınıza Unit Test Yazma

Qunit for Unit Testing

https://qunitjs.com/ sitesinden QUnit için CSS ve JS dosyalarınızı indirin.

Daha sonrasında bu 2 dosyayı referans verdikten sonra

  • test edeceğiniz js dosyaları
  • test etme kodlarınızın bulunduğu js dosyalarını sisteme ekleyin.

QUnit.module isim vererek test edeceğiniz fonksiyon grubuna ait modulün ismini tanımlamış oluyorsunuz. Qunit.test ile test edeceğiniz fonksiyon için yazacağınz assert.ok için bir gruplama yapıyorsunuz. Bu sayede o fonksiyonu test edecek tüm koşulları Qunit.test ile açtığınız kısmın altına yapabilirsiniz.

Sonuçta karşınıza testlerinizin koşması sonucu oluşan aşağıdaki şekilde basit ve kullanışlı bir ekran çıkıyor.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.