React.JS Production Build’ini Local’de Çalıştırma

Bazen Webpack optimizasyon ve sıkıştırmasından kaynaklı olarak localde çalışan uygulamanız Prod halinde düzgün çalışmaz.

Bu durumda Prod ortamı için ürettiğiniz build local de çalıştırmak için

npm install -g serve
serve -s build -l 3000