Sysadmin Ankara Açılış ve Kasım Etkinliği

Bugün son saniye katılmaya karar verip bir hızla yetişmeye çalıştığım SysAdmin Ankara etkinliğine Onur Bektaş’ın sunumu OpenStack’in son kısmına yetiştim.

Mellanox’un sunumu…

NGX Sunumu

Sunumu yapan ve katılımcı kalitesi olarak katıldığım en iyi sunumlardan bir tanesiydi. Genel olarak Flash Disk, Storage ve Network çözünlerinden bahsedildi.. Bir daha ki sunumu aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz…

https://www.meetup.com/sysadmin-ankara/events/235124829/

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.