Finansal Tüketiciyi Korumak adına…
Finansal Tüketiciyi Korumak adına…
Soner CANKO 📱💳
192

Tek başına bankalara yönelik düzenlemeler ve kurallarla finansal tüketiciyi korumak ve dolandırıcılığı önlemek mümkün mü?

Tüketicinin bilinçlendirilmesinden, dolandırıcılarla sahada mücadeleye, teknolojik boyutundan hukuki yapısına kadar bir çok önlem ve alanı içeren bir mücadelede, finansal tüketiciyi korumak adına atılacak adımları ve alınacak önlemleri belirlerken, uygularken, konuyla ilgili paydaşların etkin koordinasyonu büyük önem taşıyor.

Bu koordinasyonu sağlamak amacıyla, Bankalardan, e-ticaret kuruluşlarına, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan, Bilgi Teknolojileri Kurumuna, Adalet Bakanlığı’dan, Emniyet Genel Müdürlüğüne, mobil opertatörlerden, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na konuyla ilgili tüm paydaşların finansal tüketicinin korunması adına ortak bir politika ve strateji doğrultusunda bir araya getirilmesi gerekiyor.

Bugün itibariyle, söz konusu kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdümü sağlayan ve dolandırıcılığa karşı topyekün bir mücadeleyi koordine edecek kurumlar üstü bir yapının eksikliği hissediliyor.

Peki bu eksiklik kimin tarafından ve nasıl giderilecek?

Bu sorunun cevabını bulduğumuz gün herkes rahat bir nefes alacak…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.