Mattias K Östergren

Megalomanisk interaktionsdesigner. Kommer aldrig till poängen. Pratar för högt. Gävlebo. Jobbar på @AntropAB. Pratar design som @unvisual. Gift med @Nenalique.

Mattias K Östergren