Czy mieszkańcy Poznania są najlepszym przykładem typowych Polaków?

Streszczenie

Celem artykułu było zbadanie, w którym z polskim miast mieszkańcy najlepiej reprezentują obraz typowego Polaka. Spoglądając na dane statystyczne pochodzące ze szwajcarskiego testu osobowości 16 PF ustalono, że najbardziej typowymi Polakami są mieszkańcy Poznania.

Pytanie badawcze

W przeprowadzanej niedawno ankiecie, obywatele z całej Polski uznali, iż ludzie najbardziej odpowiadający obrazowi typowego Polaka pochodzą z Poznania. Jeśli poznaniacy są rzeczywiście najbardziej typowymi Polakami, można by zakładać, że będą oni również cechować się najbardziej polską osobowością. Innymi słowy, osiągną wyniki bliskie średniej we wszystkich 4 wymiarach osobowości Carla Gustava Junga. Czy mieszkańcy Poznania naprawdę osiągają średnie wyniki dla wszystkich wymiarów osobowości?

Metodologia badań

Aby odpowiedzieć na to pytanie, zespół badawczy pod przewodnictwem dr Eike Post przeanalizował wyniki testów osobowości 178 600 Polaków, w tym blisko 8 000 mieszkańców Poznania.

Analizowane przez zespół badawczy wyniki pochodzą ze szwajcarskiego testu osobowości 16 PF. Testy rozpowszechniane były za pośrednictwem serwisów IQElite.com i Randkologia.pl na przestrzeni 7 lat, w okresie od marca 2010 do maja 2017 roku. IQElite.com i Randokologia.pl są aplikacjami, z pomocą których użytkownicy mogą brać udział w różnych testach psychometrycznych i nawiązywać kontakty przyjacielskie lub matrymonialne na podstawie osiągniętych wyników.

Szwajcarski test osobowości 16 PF oparty jest na 16 czynnikach osobowości Carla Gustava Junga (pełny test dostępny tutaj). Zgodnie z testem, osobowość dzielona jest na 4 wymiary, z których każdy posiada 2 ekstrema:

  • Introwersja — ekstrawersja
  • Myślenie — odczuwanie
  • Intuicyjność — poznanie
  • Obserwacja — osądzanie

Aby ustalić, czy mieszkańcy Poznania rzeczywiście najlepiej ilustrują typowych Polaków, badacze przyjrzeli się wszystkim czterem wymiarom osobowości.

Wyniki badań

Badacze porównali wyniki 178 600 respondentów i zilustrowali je na załączonych niżej wykresach:

Na powyższym wykresie przedstawiono porównanie wyników 178 600 ankietowanych w szwajcarskim teście 16 PF na IQElite.com i randkologia.pl, pochodzących z 10 polskich miast, pod względem wymiaru ekstrawersji — introwersji.

Jak wskazano na wykresie, mieszkańcy Warszawy są najbardziej ekstrawertyczni, podczas gdy mieszkańców Włocławka cechuje największa introwertyczność. Poznaniacy plasują się dokładnie pomiędzy tymi dwoma skrajnymi wynikami i osiągają średni wynik w tym wymiarze.

Na powyższym wykresie badacze porównali wyniki dla 10 polskich miast pod względem wymiaru myślenie — odczuwanie.

Przedstawione wyniki wskazują, iż warszawiacy są najsilniej zorientowani na myślenie, podczas gdy szczecinianie wykazują najsilniejszą tendencję ku odczuwaniu. Poznaniacy plasują się dokładnie pomiędzy tymi dwoma skrajnymi wynikami i osiągają średni wynik w tym wymiarze.

Na powyższym wykresie badacze porównali wyniki dla 10 polskich miast pod względem wymiaru poznanie — intuicyjność.

Wskazane wyniki sugerują, że mieszkańcy Katowic są najbardziej ukierunkowani na poznanie, zaś warszawiacy wykazują najsilniejsze nastawienie na intuicyjność. Poznaniacy plasują się dokładnie pomiędzy tymi dwoma skrajnymi wynikami i osiągają średni wynik w tym wymiarze.

Na powyższym wykresie badacze porównali wyniki dla 10 polskich miast pod względem wymiaru osądzanie — obserwacja.

Zaprezentowane wyniki wskazują, iż mieszkańcy Lublina są najbardziej nastawieni na osądzanie, podczas gdy mieszkańcy Gdańska wykazują najsilniejszą tendencję ku obserwacji. Poznaniacy plasują się dokładnie pomiędzy tymi dwoma skrajnymi wynikami i osiągają średni wynik w tym wymiarze.

Jak zaznaczono wcześniej w szczegółowym omówieniu wyników, poznaniacy osiągają średnie wyniki dla każdego wymiaru. Aby lepiej zilustrować wyniki, badacze połączyli wszystkie cztery wymiary osobowości w jednym wykresie przedstawionym poniżej.

Powyższy wykres odpowiada 10 największym miastom Polski zgodnie z kolejnymi wymiarami osobowości:

  • ekstrawersja — introwersja,
  • myślenie — odczuwanie,
  • intuicyjność — poznanie, oraz
  • obserwacja — osądzanie.

W zależności od wyniku mieszkańców poszczególnych miast w każdym z wymiarów, punkty na wykresie zajmują bardziej zewnętrzną lub wewnętrzną pozycję, zaś w przypadku średnich wyników, umieszczone są na środku osi.

Jak zilustrowano na wykresie, wyniki innych miast przybierają formę prostokątów ulokowanych w lub wokół Poznania, podczas gdy wyniki dla samego Poznania przybierają postać niemal idealnego kwadratu, wskazując tym samym średnią wartość dla każdego wymiaru osobowości.

Podsumowanie badań

Łącząc spostrzeżenie, iż mieszkańcy Poznania uzyskali średnie wyniki dla każdego z czterech wymiarów charakteru z początkowym założeniem, iż hipotetyczny typowy Polak osiągnąłby uśrednione wyniki na tle wszystkich respondentów, wnioskować można, iż poznaniacy rzeczywiście reprezentują typowych Polaków. To, o czym dotychczas spekulowało wielu zostało wreszcie udowodnione przez serwisy IQElite.com i Randkologia.pl: mieszkańcy Poznania są generalnie najbardziej typowymi Polakami.