Czy mieszkańcy Katowic są najbardziej praktyczni i rzeczowi?

Streszczenie

Celem artykułu było zbadanie, w którym z polskich miast mieszkańcy są najbardziej praktyczni i rzeczowi. Spoglądając na dane statystyczne pochodzące ze szwajcarskiego testu osobowości 16 PF ustalono, że najbardziej praktycznymi i rzeczowymi Polakami są mieszkańcy Katowic.

Pytanie badawcze

Niektórzy ludzie skupiają się na tym, co praktyczne i rzeczywiste zamiast gdybania i zastanawiania się nad odległą przyszłością. Osoby takie znane są z nadzwyczajnych zdolności praktycznych i pragmatycznego podejścia do życia.

Gdy spytaliśmy Polaków o wskazanie regionu kraju, w którym ludzie mają najbardziej rzeczowy i praktyczny charakter, Katowice były często padającą odpowiedzią. Czy jest tak na pewno?

Praktyczność i rzeczowość jako cechy osobowości

Jeśli byłoby to prawdą, podczas analizy typów osobowości obywateli polskich, osoby z Katowic powinny wykazywać się silniejszym ukierunkowaniem na poznanie zamiast intuicyjności, w porównaniu do mieszkańców innych polskich miast. W przeciwieństwie do nastawienia poznawczego, osoby ukierunkowane intuicyjnie preferują pracę z abstrakcyjnymi koncepcjami i wizjami, które są z natury teoretyczne i niekoniecznie praktyczne.

Z tego względu warto postawić następujące pytanie: Czy mieszkańcy Katowic są bardziej zorientowani na poznanie niż reszta Polaków?

Metodologia badań

Aby odpowiedzieć na to pytanie, zespół badawczy pod przewodnictwem dr Eike Post przeanalizował wyniki testów osobowości 178 600 Polaków, w tym blisko 6 000 mieszkańców Katowic.

Analizowane przez zespół badawczy wyniki pochodzą ze szwajcarskiego testu osobowości 16 PF. Testy rozpowszechniane były za pośrednictwem serwisów IQElite.com i Randkologia.pl na przestrzeni 7 lat, w okresie od marca 2010 do maja 2017 roku. IQElite.com i Randkologia.pl są aplikacjami, z pomocą których użytkownicy mogą brać udział w różnych testach psychometrycznych i nawiązywać kontakty przyjacielskie lub matrymonialne na podstawie osiągniętych wyników.

Szwajcarski test osobowości 16 PF oparty jest na 16 czynnikach osobowości Carla Gustava Junga (pełny test dostępny tutaj). Zgodnie z testem, osobowość dzielona jest na 4 wymiary, z których każdy posiada 2 ekstrema:

  • Introwersja — ekstrawersja
  • Myślenie — odczuwanie
  • Intuicyjność — poznanie
  • Obserwacja — osądzanie

Jak wspomniano wcześniej, aby ustalić poziom ukierunkowania na poznanie mieszkańców polskich miast, badacze oceniali parę czynników poznanie — intuicyjność.

Wyniki badań

Badacze porównali wyniki 178 600 respondentów i zilustrowali je na poniższym wykresie pod względem nastawienia na poznanie:

Na powyższym wykresie przedstawiono porównanie wyników 178 600 ankietowanych w szwajcarskim teście 16 PF na IQElite.com i randkologia.pl, pochodzących z 10 polskich miast, pod względem ukierunkowania poznawczego.

Jak wskazano na wykresie, wśród polskich miast znaleźć można przykłady tendencji zarówno w kierunku poznania, jak i intuicyjności. Wśród miast silniej ukierunkowanych na poznanie, mieszkańcy Łodzi drugi najwyższy wynik rzędu 75%. Jeszcze silniejszą tendencję, jednakże, zauważyć można w przypadku Katowic, gdzie uzyskano wyjątkowy wynik 95%.

Podsumowanie badań

Ocena wyników testu ujawnia, iż Katowice są miastem, którego mieszkańcy są najbardziej ukierunkowani na poznanie. Łącząc wysoki poziom ukierunkowania na poznanie z przedstawionymi założeniami, tj. nastawieniem na teraźniejszość i rzeczywistość, wnioskować można, że mieszkańcy Katowic są najsilniej zorientowani w tym kierunku spośród wszystkich Polaków. To, o czym dotychczas spekulowało wielu zostało wreszcie udowodnione przez serwisy IQElite.com i Randkologia.pl: mieszkańcy Katowic są najbardziej nastawieni na teraźniejszość i rzeczywistość.