Czy mieszkańcy Szczecina i Gdańska są najbardziej nastawieni na odczuwanie?

Streszczenie

W artykule przyjrzano się mieszkańcom polskich miast pod kątem ukierunkowania na odczuwanie. Przyglądając się wynikom szwajcarskiego testu osobowości 16 PF ustalono, że największy odsetek osób zorientowanych na odczuwanie pochodzi z miast północnej Polski, a konkretniej Gdańska i Szczecina.

Pytanie badawcze

W niedalekiej przeszłości, postępująca cyfryzacja przyniosła ogromne możliwości dla wielu, gdyż nawiązywanie kontaktów i komunikacja z ludźmi z całego świata stała się o wiele łatwiejsza. W tym samym okresie jednak, rzeczywiste kontakty z ludźmi stały się również coraz rzadsze, co doprowadziło do pogorszenia umiejętności interpersonalnych ludzi. Mimo iż umiejętności te uznawane są za niezwykle ważne w życiu biznesowym, jak również na co dzień, coraz mniej ludzi wykształca w sobie cechy osobowości takie jak wysoki poziom empatii i inteligencji emocjonalnej, zaś wielu ma wręcz trudności z wyrażaniem swoich emocji. Wszystkie wymienione cechy określane są zbiorczo przez naukowców mianem “ukierunkowania na odczuwanie”.

Aby zbadać, w której części Polski ludzie ukierunkowani są na odczuwanie, poproszono mieszkańców z całego kraju o wskazanie, które regiony przychodzą im na myśl jako pierwsze, gdy mowa o cechach związanych z ukierunkowaniem na odczuwanie. Co ciekawe, większość ankietowanych spekulowała, że mieszkańcy północnej Polski są najbardziej zorientowani na odczuwanie. Czy jest tak na pewno?

Jeśli byłoby to prawdą, podczas analizy typów osobowości obywateli polskich, osoby z leżących na północy Szczecina i Gdańska powinny wykazywać się silniejszym ukierunkowaniem na odczuwanie zamiast myślenia, w porównaniu do mieszkańców innych polskich miast. W przeciwieństwie do ukierunkowania na odczuwanie, zorientowanie na myślenie oznacza, że dana osoba preferuje racjonalne argumenty; mówiąc prosto: podąża za sugestiami umysłu zamiast serca.

Z tego względu warto postawić następujące pytanie: Czy mieszkańcy Szczecina i Gdańska są bardziej ukierunkowani na odczuwanie niż reszta Polaków?

Metodologia badań

Aby odpowiedzieć na to pytanie, zespół badawczy pod przewodnictwem dr Eike Post przeanalizował wyniki testów osobowości 178 600 Polaków, w tym blisko 10 000 mieszkańców Szczecina i Gdańska.

Analizowane przez zespół badawczy wyniki pochodzą ze szwajcarskiego testu osobowości 16 PF. Testy rozpowszechniane były za pośrednictwem serwisów IQElite.com i Randkologia.pl na przestrzeni 7 lat, w okresie od marca 2010 do maja 2017 roku. IQElite.com i Randkologia.pl są aplikacjami, z pomocą których użytkownicy mogą brać udział w różnych testach psychometrycznych i nawiązywać kontakty przyjacielskie lub matrymonialne na podstawie osiągniętych wyników.

Szwajcarski test osobowości 16 PF oparty jest na 16 czynnikach osobowości Carla Gustava Junga (pełny test dostępny tutaj). Zgodnie z testem, osobowość dzielona jest na 4 wymiary, z których każdy posiada 2 ekstrema:

  • Introwersja — ekstrawersja
  • Myślenie — odczuwanie
  • Intuicyjność — poznanie
  • Obserwacja — osądzanie

Jak wspomniano wcześniej, aby ustalić poziom ukierunkowania na odczuwanie mieszkańców polskich miast, badacze oceniali parę czynników odczuwanie — myślenie.

Wyniki badań

Badacze porównali wyniki 178 600 respondentów i zilustrowali je na poniższym wykresie pod względem nastawienia na odczuwanie:

Na powyższym wykresie przedstawiono porównanie wyników 178 600 ankietowanych w szwajcarskim teście 16 PF na randkologia.pl, pochodzących z 10 polskich miast, pod względem ukierunkowania na odczuwanie.

Jak wskazano na wykresie, mieszkańcy większości polskich miast byli wyraźnie silniej ukierunkowani na myślenie niż odczuwanie. Z drugiej strony, mieszkańcy Gdańska i Szczecina wykazali wyraźnie silną tendencję do ukierunkowania na odczuwanie, z wynikami odpowiednio rzędu 74% i 95%.

Podsumowanie badań

Analiza wyników testu wykazuje, że osoby zamieszkałe w Szczecinie i Gdańsku są najbardziej zorientowane na odczuwanie na tle polskich miast.

To, o czym dotychczas spekulowało wielu zostało wreszcie udowodnione przez serwis Randkologia.pl: mieszkańcy Szczecina i Gdańska są generalnie najbardziej zorientowani na odczuwanie.